Status IT services

Maintenance

27 maart 2023 / 19:00 - 27 maart 2023 / 23:59

Impact: Korte onderbreking van de systemen tijdens het updaten ivm herstart van de servers

Dit statusoverzicht toont grote storingen en onderhoudswerkzaamheden rondom universitaire IT voorzieningen. Voorzieningen van de Universiteitsbibliotheek en systemen voor specifieke faculteiten zijn niet allemaal meegenomen. Vermoed je een storing? Laat het weten
Dit overzicht toont bekende IT problemen waarvoor een tijdelijke oplossing beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing. Heb je vragen? Neem dan contact op met de ICT Servicedesk.